Quality: Download 0

ออนซอนอีสานโดย อ.แต๊ก ลำเพลิน

Video Details

พบกันอีกแล้วนอพี่น้อง คราวนี้จัดให้ตามคำขอจักนอยก่อนเน๊าะ สำหรับผู้ขอลายพิณออนซอนอีสานว่าอยากเห็นการบรรเลงดนตรีสดแบบช้าๆ เน้นๆ วะซั่น ^_^

Similar Videos