แต๊ก ลำเพลิน-ออนซอนอีสาน (Esarn-Lampern)

Become your video?

Download this video

  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

พบกันอีกแล้วนอพี่น้อง คราวนี้จัดให้ตามคำขอจักนอยก่อนเน๊าะ สำหรับผู้ขอลายพิณออนซอนอีสานว่าอยากเห็นการบรรเลงดนตรีสดแบบช้าๆ เน้นๆ วะซั่น ^_^

Continue: