Quality: Download 0

Hoc danh Golf bai 5 Học Chơi Golf cho đến chuyên nghiệp

Video Details

Cú chiping gần green http://aviakvitok.com/ Chipping Green đầu tay và cổ tay vai tay cử động nhẹ nhanh cử động cơ thể tư thế trên mặt đồng hồ chân 11 giờ mặt gậy 12 giờ. Gậy gỗ, cách sử dụng gậy gỗ, các thao tác cần thiết, di chuyển trọng tâm

Similar Videos