แสดงสดหมอลำ สมจิตร บ่อทอง กุหลาบแดง

Become your video?

Download this video

  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

แสดงสด สมจิตร บ่อทอง กุหลาบแดง พูดถึงสมจิตร บ่อทองคนทั้งภาคอีสานรู้จักกันหมด เขาโดงดังเป็นที่รู้จักเพราะเพลง

กุหลาบแดง เป็นเพลงที่หมอลำ ลำซิ่ง และวงดนตรีแทบทุกวงนำมาร้องกันทั่วหน้า

ถึงเพลงนี้จะออกมานานแล้ว แต่ก็เป็นเพลงที่ไม่เลิกฮิตเสียทีขอเป็นอีกคะแนนหนึงในการสนับสนุนหมอลำวัฒนธรรมอีสานของไทยเราไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สมจิตร บ่อทอง มีเวทีเป็นของเขาเองแล้ว ตอนนี้ำถ้าใครไปดูผ่านๆเกิดข้องใจว่าทำไม

ไม่ใช่เวทีของแก่นนคร ก็อย่าำพึ่งไปสรุปว่าถูกรับเชิญมานะครับ ท่านที่สนใจอยากดูภาพเวทีและระบบเสียงของสมจิำต บ่อทองให้ไปที่ www.somsak.forumotion.com

Continue: