ดร.สนอง พระธรรม 5/7

Video Details

อาจารย์ดร. สนอง วรอุไร พระธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Similar Videos

ดร.สนอง พระธรรม 6/7

00:09:56

อาจารย์ดร. สนอง วรอุไร พระธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดร.สนอง พระธรรม 4/7

00:09:51

อาจารย์ดร. สนอง วรอุไร พระธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดร.สนอง พระธรรม 7/7

00:10:33

อาจารย์ดร. สนอง วรอุไร พระธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง อริยสัจจ์ 3/9

00:09:57

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง อริยสัจจ์ 2/9

00:09:55

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง อริยสัจจ์ 1/9

00:09:26

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

ดร.สนอง พระธรรม 1/7

00:09:47

อาจารย์ดร. สนอง วรอุไร พระธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัจจธรรมของชีวิต ดร.สนอง 2/9

00:09:55

บรรยายที่ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง " สัจจธรรมของชีวิต "

หลวงพ่อปราโมทย์ ตื่นรู้ด้วยสติ 21/10/55 HD

01:24:35

"ตื่นรู้อยู่ด้วยสติ" หัวข้อพระธรรมเทศนา..โดย..หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา ได้จัดงานการบรรยายและปฏิบัติธรรมในโครงการจิตตภาวนา ครั้งที่ 2 โดย.หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แห่งสำนักสงฆ์สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในหัวข้อ "ตื่นรู้อยู่...ด้วยสติ" วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 น.-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ดร.สนอง "ทำชีวิตให้ดีและมีสุข"

01:36:47

ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรม ที่ บ.เอสโซ่ 11 มกราคม 2555

ดร.สนอง พระธรรม 2/7

00:09:37

อาจารย์ดร. สนอง วรอุไร พระธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่ำรวยและมีความสุข โดย ดร. สนอง 4/13

00:09:38

ทำงานอย่างไร ให้ร่ำรวยและมีความสุข

สัจจธรรมของชีวิต ดร.สนอง 4/9

00:09:59

บรรยายที่ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง " สัจจธรรมของชีวิต "

ดร.สนอง พระธรรม 3/7

00:09:55

อาจารย์ดร. สนอง วรอุไร พระธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิถีมาร วิถีพุทธ ดร. สนอง 5/6

00:09:03

ในชีวิตเรา มี 2 วิถีให้เลือกเสมอ บางครั้งเราเองยังไม่รู้ตัว ว่ากำลังยืนอยู่บนถนนสายใดด้วยซ้ำไป การที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ และมีสัมมาทิฏฐินำวิถี นั่นย่อมเป็นการเดินทางที่ลัดตรงสู่ฝั่งอันปลอดภัยได้เร็วขึ้น วิถีมาร วิถีพุทธ ลองเลือกเองด้วยตัวคุณ

ดร. สนอง ทำชีวิตให้เป็นสุข 1/8

00:09:37

ทำชีวิตให้เป็นสุขและเป็นอิสระกับชาวอมรินทร์ 4 กันยายน 2549 จากงานเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เมื่อวันศุกร์ก่อนนั้นก็มาถึงงานในบ้านของอมรินทร์เอง คือการจัดบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ชาวอมรินทร์ระดับผู้บริหารในหัวข้อ ทำชีวิตให้เป็นสุขและเป็นอิสระ ท่าน อาจารย์ดร.สนอง วรอุไร เดินทางจากเชียงใหม่ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ชมรมฯ นำหนังสือหลายหลายชนิดมากแจก และบ.อมรินทร์ก็ถือโอกาสแจกหนังสือเล่ม 1 และเล่ม 2 ของอาจารย์เช่นเดียวกัน ยอดผู้เข้ารับฟังเกือบ 200 คนเกินจำนวนที่คาดหมายไว้ ทำให้ห้องประชุมคับแคบไปถนัดตา คุณเมตตาและคุณระริน อุทกะพันธุ์ เข้าร่วมฟังบรรยายอยู่แถวหน้า เวลา 14.00-17.00 น. หามีใครหลับไม่ มีเสียงหัวเราะ อมยิ้มสลับการบรรยายเป็นระยะ ๆ ช่วงตอบคำถามมีผู้ให้ความสนใจพอสมควร นับว่างานที่จัดวันนี้ ประสบความสำเร็จตามความคาดหมายของท่านผู้บริหาร

สัจจธรรมของชีวิต ดร.สนอง 1/9

00:09:41

บรรยายที่ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง " สัจจธรรมของชีวิต "

การเข้าถึงธรรม ดร.สนอง 6/9

00:09:47

ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรม ถวายความรู้แด่พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ในงานปริวาสกรรม ณ วัดม่อนฤษี จ.เชียงใหม่ เรื่อง "การเข้าถึงธรรม"

Panasonic 3DA1 Red Rocks 3D Video Shoot

00:00:34

HD Video shot at Red Rock Canyon in Nevada with Panasonic consultants, Art Aldrich, Bernie Mitchell, Hal Long and Lou Leta testing out Panasonic's new AG-3DA1 3D Video Camera. This 33 sec clip was shot using the Panasonic HPX170 P2 Camera.