Download 23,073

Bach hac quyen - Thieu lam noi quyen Kim Ke - Tay son nhan HLV Hieu

Video Details

HLV Trainer Hieu. Vo duong Kim ke Thu Duc TP HCM Vietnam.

Similar Videos

Ngoc Tran Quyen - Young - Vietnam Traditional Martial Arts

00:01:10

Ngoc Tran Quyen - Vo co truyen Vietnam - Vietnam Traditional Martial Arts - Vietnam Young tournament - Ha Noi 6/2008

BACH HAC SON QUYEN

00:02:09

BACH HAC SON QUYEN

Kim kê quyền - Thieu lam noi quyen Kim Ke - Tay son nhan

00:02:46

Kim ke quyen - Vo su Le Dinh Long. Vo co truyen Vietnam - Kim ke Kung Fu Saigon Vietnam and Berlin Germany. Thieu lam noi quyen Kim ke Tay son nhan

Khởi quyền - Vo co truyen - Thieu lam noi quyen Kim Ke - Tay son nhan

00:03:15

Khoi quyen - Vo su Lê Đình Long Vo co truyen - Kim ke Kung fu Saigon Vietnam and Berlin Germany. Thieu lam noi quyen Kim ke Tay son nhan.

Vo Co Truyen - Bach Hac Son Quyen

00:07:46

Bai Bach Hac Son Quyen gom 14 cau thieu 52 dong tac do Vo su Dinh Van Loi - Hoi co co truyen Vinh Long thuc hien

Mai Hoa Quyen

00:02:37

Alessandro , Mai Hoa Quyen , 周家 梅花拳

Khai căn long bộ quyền - Thieu lam noi quyen Kim Ke - Tay son nhan

00:03:28

Khai can long bo quyen. Vo co truyen Viet nam - Kim Ke Kung Fu Saigon Vietnam and Berlin Germany. Thieu lam noi quyen Kim ke Tay son nhan.

Thieu lam & Binh Dinh style (Vietnamese Shaolin) in Saigon

00:00:53

Demonstration VO THUAT CO TRUYEN VIETNAM 2007 Ho Chi Minh City (Than Pho) http://www.vo-thuat.net, (martial arts website)

Võ sư Thiếu Lâm biểu diễn khả năng giữ thăng bằng

00:01:01

Võ sư Thiếu Lâm biểu diễn khả năng giữ thăng bằng và trồng cây chuối chỉ với hai ngón tay. http://phimlehay.com Phim le

CLB Võ thuật Tứ linh - Thieu lam noi quyen Kim Ke - Tay son nhan

00:05:54

Câu lạc bộ Tứ linh, võ phái Kim kê - Tây sơn nhạn do Võ sư Lê Đình Long và Võ sư Nguyễn Thị Kim Loan huấn luyện tại Thủ Đức, TP HCM Việt nam.

Shaolin Monks

00:09:02

Shaolin Monks in action - part 2

Takhado: Miêu quyền - Cat kungfu.MPG

00:05:15

Takhado is Ba Tra Tan Khanh style of Vietnam martial arts. This is a clip about Cat kungfu. Connect with us: vosuhotuong@gmail.com Takhado là tên gọi tắt của Võ Tân Khánh Bà Trà., Đây là một phim ngắn giới thiệu về Miêu Quyền

lão hổ thượng sơn - version 2008

00:03:22

http://www.vo-thuat.net program of LIEN DOAN VO THUAT CO TRUYEN VIET NAM (old tiger in the mountain)

Lao vo su Ngo Bong - Hung Ke Quyen - Vo Co Truyen

00:01:11

video of fighting rooster by Grand Master NGO BONG (Vietnamese Kung Fu of Binh Dinh Style. http://www.vo-thuat.net