Quality: Download 0

วิธีทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน .mpg

Video Details

วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเพื่อสุขภาพ จัดทำโดย น.ส.อรพร ยั่งยืน น.ส.รสรินทร์บุญประกอบ น.ส.สุดาพร นิลพัฒน์ นางสาวอภิชญา ชิดชมเชย ชั้น ปวช. 3/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ อาจารย์โกสินทร์ พุทธรักษา นายพิชัย สังขวร นายกิติพงศ์ ทับประจันทร์

Similar Videos