Download 26,152

Khi người ta yêu - Phần 4 - 03 04 2012

Video Details

Similar Videos

Khi người ta yêu - Ngày 05.04.2012

01:14:52

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu - Ngày 10.04.2012

01:16:18

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu - Ngày 26.03.2012

01:18:30

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu_tập 787

01:07:37

Mời quý vị và các bạn cùng xem tập cuối của "Khi người ta yêu".

Khi người ta yêu - Ngày 07.04.2012

01:13:43

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu - Ngày 06.04.2012

01:16:00

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu - Ngày 08.04.2012

01:16:00

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu - Ngày 13.04.2012

01:17:02

http://www.youtube.com/watch?v=LsYBqpzKMzQ

Khi người ta yêu - Tập 509

01:17:17

http://www.youtube.com/watch?v=LsYBqpzKMzQ

Khi người ta yêu - Ngày 15.04.2012

01:11:11

http://www.youtube.com/watch?v=LsYBqpzKMzQ

Khi người ta yêu tập cuối

00:26:11

Phim có tựa tiếng hoa là "Ái" dài 386 tập (1 tập dài hơn 1h30) suy ra 771 tập kiểu Việt Nam . Đài THVL đến thời điểm up video này chỉ mới chiếu đến tập 213 ! Mọi người xem thêm 2 năm nữa mí hết hhihi. Minh up tập cuối nhưng xem hiểu chết liền! Đoạn cuối xuất hiện thêm một đống nhân vật nữa. Ai cần xem trước đài VL thì comment nhé mình up tiếp.

Khi người ta yêu Ngày 04.03.2012

01:15:10

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu - Ngày 31.03.2012

01:19:28

Page FB: https://www.facebook.com/Yeucauphimabc

Khi người ta yêu - Ngày 17.04.2012

01:17:03

http://www.youtube.com/watch?v=LsYBqpzKMzQ

Khi người ta yêu - Tập 501

01:18:07

http://www.youtube.com/watch?v=LsYBqpzKMzQ