chim trắng mồ côi (nhạc chế gõ bo)

Video Details

Chim Trắng Mồ Côi (Chế) Tình yêu ai lấy đem ra đùa Anh kíp tù em quay bước bỏ đi Ngày nào em hứa bao nhiêu điều Đâu cóa gì làm mình xa nhau Vì ai anh lấy 2 năm tù Lao lí buồn sao ko thấy hồi âm Mình anh ôm đắng cai trong tù Nơi đô thành sao em nỡ sang thuyền Không ai gieo cái cảnh Sống cho cái thân lao tù Hai năm có là bao, sao đành way gót đổi lấy cái cao sang Lao lý buồn trong đêm thâu vắng vẻ Khung sắt xung quanh bao nỗi ưu sầu Em nỡ đành wên đi bao dĩ vãng Ỡ Tống Lê Chân anh nhớ nhớ em nhiều Ơ.....mai mốt giàu sang em đi về nơi phương khác Lao lý mình anh anh chúc fúc cho nàng Đời mấy ai mấy ai giữ câu chung tình Giờ giết anh ỡ Mỹ Phước - Tiền Giang Gió....gió mưa nắng từng đêm thương người con gái Tham phú giàu sang em bán cái thân mình Rồi đến khi thân xác nóa phai tàn Ai đoán đưa nàng khi nàng tàn phai Lao lý đêm buồn anh vẫn đợi chờ em.... =================================