Download 1,870

แบบฝึกหัด วงกลม ม.3

Video Details

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 13 วงกลม โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th

Similar Videos

วงกลม ม.3

00:22:54

วงกลม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.1.mpg

00:09:01

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part. 1

การวัดและการประมาณ ม.2

00:03:00

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 14 การวัดและการประมาณ โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th

ข้อสอบช้างเผือก 56 ข้อ 46

00:15:41

เฉลยข้อสอบช้างเผือก ปี 56 วิชาคณิตศาสตร์ข้อที่ 46 เรื่องการหาพื้นที่วงกลม (ครึ่งวงกลม) ด้วยเทคนิคง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยากนัก ลองทำความเข้าใจตามนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก อาจารย์สมเกียรติ จาก To Be Pre-Cadet ขอให้ทุกคนโชคดี สอบเข้าเตรียมทหารได้ทุกคนนะครับ Happy New Year 2013 และ ตลอดไปครับ "มีใจรัก พากพียรเรียนวิชา มุมานะ เอาใจใส่ ใช้สติปัญญา ตรวจสอบ-พัฒนา-ปรับปรุง-แก้ไข คือ หัวใจสู่ความสำเร็จ"

การวัดและการประมาณ ม.1

00:03:00

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 14 การวัดและการประมาณ โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th

ปริมาตรและพื้นที่ผิว ม.ต้น

00:03:01

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 16 ปริมาตรและพื้นที่ผิว โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th

ความยาวพื้นที่และปริมาตร ม.ต้น

00:03:00

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 15 ความยาวพื้นที่และปริมาตร โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th

GSP วงกลมชุดที่ 4 เส้นสัมผัสวงกลม

00:32:01

เผยแพร่ผลงาน อ.บูรณา พันธุ์ธรรม โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วงกลม

00:10:25

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ผลิตปี 2550 โดย กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

T.U. Series : ตอน สามเหลี่ยมแนบในครึ่งวงกลม

00:05:42

ตัวอย่างโจทย์เรื่องสามเหลี่ยมแนบในครึ่งวงกลมเพื่อสอบเข้า รร.เตรียมอุดม By พี่แท๊ป

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.2.mpg

00:07:37

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.2

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.3.mpg

00:08:58

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.3

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.7.mpg

00:09:44

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.7

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.6.mpg

00:07:58

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.6

เฉลยข้อสอบวิทย์ พสวท.เล่ม4 ตอน8

01:11:25

ormschool ดูฟรี จัดไป ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องต่อคิว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องไปนั่งเบียด ไม่ต้องดูโฆษณา ไม่ต้องง้อกวดวิชา ไม่ต้องทำอะไรเลย ดูความรู้ดีๆฟรีที่บ้าน จัดไป ออมความรู้ ออมวิชา ออมปัญญา ออมสกูล www.ormschool.com

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.5.mpg

00:10:08

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.5

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.8.mpg

00:08:00

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.8

โจทย์วงกลม ภาคตัดกรวย ม.4

00:03:48

โจทย์วงกลม จากเรื่องภาคตัดกรวย ม.4 จงหาสมการวงกลม ที่ผ่านจุด (-3,2) และมีจุดศูนย์กลางที่ (1,2) ทำโจทย์ข้อนี้ได้ด้วยการหารัศมีก่อนแล้วค่อยเข้าสูตรค่ะ เรียนเรื่องวงกลมและภาคตัดกรวยกับพี่โต๋ได้ที่ http://www.dektalent.com/lesson/9-conic-section/ ติดตามพี่โต๋ได้ที่ http://www.dektalent.com http://www.facebook.com/dektalentcom http://www.twitter.com/dektalentcom

ตรีโกณฯ ม.3

00:03:01

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น บทที่ 25 อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดย อ.ณัฐสิทธิ์ www.hot-itonline.com, www.hot-vcds.com, www.hot-ed.co.th

เฉลยข้อสอบเลข ม.ต้น

00:05:24

อธิบายวิธีทำข้อสอบเลข ม.ต้น เกี่ยวกับทฤษฎีบทเศษเหลือ อย่างละเอียด โดยครูพี่ตั๋ง www.win-learning.com

ทบทวนเรื่องวงกลม

00:03:01

รูปวงกลม เป็นรูปร่างพื้นฐานอันหนึ่งในเรขาคณิตแบบยุคลิด รูปวงกลมเป็นโลกัส (locus) ของจุดทุกจุดบนระนาบที่มีระยะห่างคงตัวกับจุดที่กำหนดอีกจุดหนึ่ง ระยะห่างนั้นเรียกว่ารัศมี และจุดที่กำหนดเรียกว่าจุดศูนย์กลาง สามจุดใดๆ ที่ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จะสามารถวาดรูปวงกลมผ่านทั้งสามจุดได้เพียงวงเดียวส้นรอบวง คือเส้นรอบรูปของรูปวงกลม ส่วนโค้ง (arc) คือส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อกันของเส้นรอบวง คอร์ด (chord) คือส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองบรรจบอยู่บนเส้นรอบวง เส้นผ่านศูนย์กลาง คือคอร์ดที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง มีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมี และเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดในรูปวงกลม รูปวงกลมเป็นเส้นโค้ง (curve) แบบปิดที่แบ่งระนาบออกเป็นพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอก พื้นที่ภายในรูปวงกลมเรียกว่า จาน (disk) รูปวงกลมเป็นกรณีพิเศษของรูปวงรีที่มีโฟกัส (focus) อยู่ที่จุดเดียวกันนั่นคือจุดศูนย์กลาง นอกจากนี้รูปวงกลมยังเป็นภาคตัดกรวยที่เกิดจากการตัดด้วยระนาบที่ตั้งฉากกับแกนของทรงกรวย

วงกลม ม.3 คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.10.mpg

00:09:41

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง วงกลม โดย คณิตศาสตร์ครูพี่แบงค์ part.10