Quality: Download 7,057

ละครนอก เรื่องมณีพิชัย ตอนยอพระกลิ่นกินแมว 2

Video Details

การแสดงละครนอก ประกอบการเสวนาเรื่อง ย้อนรอยดนตรีมณีพิชัย โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย รุ่นที่ ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำแสดงโดย ดร.รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ),นายธีรเดช กลิ่นจันทร์ และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

Similar Videos

ละครนอก เรื่องมณีพิชัย ตอนยอพระกลิ่นกินแมว 1

00:18:28

การแสดงละครนอก ประกอบการเสวนาเรื่อง ย้อนรอยดนตรีมณีพิชัย โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย รุ่นที่ ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำแสดงโดย ดร.รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ),นายธีรเดช กลิ่นจันทร์ และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เนื้อเรื่องย่อ "พระบิดาพระมารดาไปเยี่ยมมณีพิชัยที่ปราสาทและได้พบนางยอพระกลิ่นจึงทำให้นางจันทรรังเกียจและคิดจะกำจัดนางยอพระกลิ่น ในคืนหนึ่งนางจันทรฆ่าแมวแล้วลอบเข้าไปในที่พักขณะที่พระมณีพิชัยบรรทมหลับ นางเหน็บหางแมวไว้ที่ผมนางยอพระกลิ่น เอาเลือดแมวป้ายที่ปากนาง และออกเพทุบายกล่าวหานางยอพระกลิ่นเป็นปีศาจร้าย จับแมวกิน จึงสั่งให้จับนางใส่หีบและนำไปฝังในป่า แต่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าฝังได้แต่วางหีบนั้นไว้"

ละครนอกเรื่องมณีพิชัย ตอนยอพระกลิ่นกินแมว (3/3)

00:37:00

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) การแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ 70 ละครนอกเรื่อง "มณีพิชัย" ตอน ยอพระกลิ่นกินแมว โดยสำนักละครอนุรักษ์นัจยากร วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.30-19.30 ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

korattheatre พระอภัยมณีตอนเพลงปี่พิฆาต

00:34:24

การแสดงละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงปี่พิฆาต 23 มิถุนายน 2556

www.korattheatre.go.th ไกรทอง 1.avi

00:19:53

การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา-ปราบชาลวัน วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา แสดงโดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ละครนอก สังข์ทอง ตอน หนีนางพันธุรัต ๒๕๕๗/๑

00:23:32

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หนีนางพันธุรัต โดยยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.๒

ละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า 1

00:55:42

โครงการให้ความรู้จากผลงานสร้างสรรค์และอนุรักษ์ข้อความรู้ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี­ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2556

อิเหนา ตอนสั่งถ้ำ

00:43:00

การแสดงปันหยี อิเหนา ซึ่งมีประเทศที่แสดงร่วมกันในวันนี้ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศไทยแสดง อิเหนา ตอน สั่งถ้ำ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อิเหนา อ.ขวัญใจ คงถาวร บุษบา อ.นันทนา สาธิตสมมนต์

www.korattheatre.go.th เพลงปี่พิศวาส1

01:35:58

การแสดงละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงปี่พิศวาส 23 มิถุนายน 2556

ละครดึกดำบรรพ์ เรื่องคาวี ตอนเผาพระขรรค์

00:25:53

ละครดึกดำบรรพ์ เรื่องคาวี ตอนเผาพระขรรค์ โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร (ต้องขออภัยที่ถ่ายมาไม่จบตอนนะคะ) เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

ละครใน เรื่องอุณรุท ตอนประพาสไพร-ครองรัก

01:41:12

งาน "วัฒนธรรมนำไทย" ฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 231 ปี 20 เมษายน 2556 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ละครนอกเรื่องไกรทองตอนพ้อบน1

00:29:16

ครูปกรณ์ - ไกรทอง ครูโต้ง - วิมาลา ครูอี๊ด - ตะเภาทอง ครูโหน่ง - ตะเภาแก้ว

ละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน-1

00:24:05

ละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน บันทึกการแสดงสด เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ครูลมุล ยมะคุปต์ จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548

ละครพันทาง เรื่องพญาผานอง ปี ๒๕๐๑

02:19:13

บันทึกเสียงจากการแสดงสด ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๐๑ กรมศิลปากรสร้างบทใหม่ แสดงโดยกรมศิลปากร ครูมนตรี ตราโมท - จัดแบงองก์และประกอบเพลง หม่อมหลวงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และครูนาฏศิลป์กรมศิลปากร - ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม นักร้องและนักดนตรีของกรมศิลปากร (รุ่นเก่า) อาทิเช่น ๑.ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ (นางเอก) ๒.ครูสุดา เขียววิจิตร (นางเอก) ๓.ครูอุษา สุคันธมาลัย ๔.ครูศรีนาฎ เสริมศิริ ๕.ครูประเวช กุมุท (ศิลปินแห่งชาติ) ๖.ครูเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) ๗.หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดุริยชีวิน) ซออู้ ๘.ครูพริ้ง ดนตรีรส ระนาดเอก ๙.ครูเทียบ คงลายทอง ขลุ่ย ๑๐.นางสนิทบรรเลงการ (ละเมียด จิตตเสวี) จะเข้ รายชื่อผู้แต่งบท องก์ ๑ (เสียเมือง) ประทิน พวงสำลี และ ศรีอาภรณ์ น้ำทิพย์ -แต่งบท องก์ ๒ (ศุภนิมิตร) พนิดา สิทธิวรรณ - แต่งบท องก์ ๓ (เจริญวัย) บุษบา เศวตนันท์ - แต่งบท องก์ ๔ (รักสามเส้า) สุนันทา บุญยเกตุ - แต่งบท องก์ ๕ (ศึกรักศึกรบ) เสรี หวังในธรรม - แต่งบท องก์ ๖ (รักเก่าคืนชีพ) ประนอม ทองสมบูรณ์ - แต่งบท

รบยักษ์กุมภณฑ์ ๒/๒

00:27:42

ละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ ตอบ พราหมณ์เกศสุริยงรบยักษ์กุมภณฑ์ คณะเราคือคนไทย โดย อ.เสรี หวังในธรรม

การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

00:34:19

การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ชุดการแสดง ๑.เปิดวง ๒.เต้ยเกี้ยว ๓.ลำเพลิน โครงการมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ละครชาตรี รายการนัฏกานุรักษ์

01:20:14

ละครชาตรี รายการนัฏกานุรักษ์

www.korattheatre.go.th ไกรทอง 3(ตบกระจาย)

00:36:52

การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา-ปราบชาลวัน วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา แสดงโดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

คันธมาลีขึ้นหึง ๑ / ๒

00:13:54

คันธมาลี - รัจนา พวงประยงค์ คาวี - สมเจตน์ ภู่นา จันท์สุดา - วลัยพร กระทุ่มเขต พระฤๅษีหลวิชัย - เจษฎา สังข์วิเศษ

พระรถเสน ตอน เมรีเมา

00:49:10

ละครชาตรี เรื่องพระรถเสน ตอน เมรีเมา แสดง ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ (สาขาผ่านฟ้า) คณะเราคือคนไทย ของ อ.เสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) นักแสดง พระรถเสน - ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ นางเมรี - คมสัณฐ หัวเมืองลาด ม้าทรงพระรถเสน - ประสาท ทองอร่าม เลียงผาทรงนางเมรี - เสรี หวังในธรรม นางกำนัล - ถนอม นวลอนันต์ ควบคุมวงดนตรี - สมชาย ทับพร

นเรศวรสังคีต ครั้งที่ 21 2/5

00:25:58

การแสดงละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า ในโครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 21 วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการแสดงโดย อ.รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ), อ.นงลักษณ์ เทพหัสดินท์ ณ อยุธยา, อ.แพรวดาว พรมรักษา ช่วยกำกับการแสดง นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน, นางสาวภูริตา เรืองจิรยศ นักแสดง 1. ท้าวสุทันนุราช นายศราวุธ จันทรขำ 2. นางตรีสุวรรณ นางสาวพัชรมนต์ ฉิมพุฒ 3. สุวรรณหงส์ อ.ธีรเดช กลิ่นจันทร์ 4. นางเกศสุริยงค์ (นางยักษ์แปลง) นางสาวสุรารักษ์ นุ่มพรม