ฝึกทหารพรานค่ายปักธงชัย1

Become your video?

Download this video

  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

รายงานตัวเข้ารับการฝึก เจ้าหน้าที่โครงทหารพรานจู่โจมรุ่น ที่ 81 ณ.ค่ายปักธงชัย จ.นครราชสีมา