Quality: Download 1,845

เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว@ขอนแก่น1

Video Details

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

Similar Videos

เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 มีนาคม 2557

00:57:27

อย่าลิมกด "สมัครรับข้อมูล (Subscribe)" เพื่อติดตามรายการสนุกๆ กับทางเรานะจ๊ะ ติดตามเราได้ที่ http://goo.gl/TLZ75N เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ มีนาคม เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ March เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 มีนาคม 2557 เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 มีนาคม 2014 เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 มี.ค. 57 เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 มี.ค. 14 เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 March 2014 เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 March 2557 เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 March 57 เถียงให้รู้เรื่อง Wed พุธ 26 March 14 รายการ ข่าวทางเลือกใหม่ให้คุณในช่วงค่ำ ตอบสนองความต้องการแห่งยุคการบริโภคข้อมูลข่าวสาร พร้อมสรุป และวิเคราะห์ข่าวในรอบสัปดาห์สไตล์สนุกสนาน ไม่เครียด แต่เพียบด้วยสาระประโยชน์ . JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM: http://join.quizgroup.com/ .

ระบบเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว-Present

00:14:31

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126 ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการบรรยาย ได้ที่นี่ http://www.4shared.com/office/Kb1kUUU5/___.htm

เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว@สกลนคร

00:01:23

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

สาระน่ารู้นำมาเผยแพร่ ประโยชน์ของ จุลินทรีย์จาวปลวก ชุดที่ 2 โดย อ. จักรภฤต รายการรักเรา รักษ์โลก

01:28:29

นอกจากจุลินทรีย์จาวปลวกจะใช้การเพาะเห็ดโคนแล้ว ยังสามารถใช้ในการย่อยสลายได้ดี เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เยี่ยมยอด ควรยกย่องและช่วยกันเผยแพร่ นำไปใช้ พฤกษ์ศราวุธ จักสวย

เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว@ร้อยเอ็ด-1

00:01:03

เเปลงนี้ เก็บเกียวแล้ว กำไร ไร่ละ 9,179 บาท Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126 ข้อมูลการดูแลแปลงและค่าใช้จ่ายต่อไร่ เตรียมแปลง (คิดราคาค่าจ้างพื้นที่ ) 600 บาท ปักดำ ( คิดราคาค่าจ้างพื้นที่ ) 1300 บาท ใส่ปุ๋ย 688 บาท ค่าจ้างเกี่ยว ( คิดราคาค่าจ้างพื้นที่ ) 600 บาท ค่าสูบน้ำเข้าแปลง 2 ครั้งๆล่ะ 200 บาท 400 บาท ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงไม่ใช้ - รวมค่าใช้จ่าย 3588 บาท ผลผลิตที่เกี่ยวข้าวได้ 6,620 กก. พื้นที่นา 7 ไร่ ขายข้าวได้ 13.50 บาท/กก.

คืนความอุดมสมบูรณ์ สู่ชาวนา-3

00:01:39

ความรู้ ความเข้าใจ ในศักยภาพต้นข้าว "ราก-ลำ-รวง" "ระบบผลิตเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว" ช่วยกำหนด อนาคตชาติ ชาวนาไทย อยู่รอดได้ ด้วยอำนาจ ในมือชาวนา คุณทำได้. "ระบบผลิตเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว" เทคโน-Low Cost ที่ "ชาวนาวันหยุด+ชาวนามืออาชีพ" ต่อยอด "ร่วมคิด - ทำ- นำการเปลี่ยนเเปลง" ลงสู่พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ขยายผล เพื่อกลุ่มชาวนาเข้มแข็งพึ่งพาตัวเอง ได้ พื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่นาดูน

00:08:10

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่นาดูน

เป็น อยู่ คือ สุภชัย ปิติวุฒิ

00:24:01

วันธรรมดาเขาเป็นพนักงานบริษัท แต่พอถึงวันเสาร์-อาทิตย์ เขาจะกลายเป็นชาวนาวันหยุด ที่เดินทางไปเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวจากชาวนามืออาชีพทั่วประเทศ โดยเขาอยากให้ลูกชาวนาเห็นคุณค่าและอยากกลับมาทำนามากขึ้น

"แกล้งข้าว" นาลุงทวีลาดหลุมแก้ว-1

00:01:35

วันนี้คุณ "แกล้งข้าว" แล้วหรือยัง ? ด้วยท่อ PVC ธรรมดาๆ ที่จะมา ปฎิวัติการทำนา ทั้งระบบ Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว@ขอนแก่น2

00:00:54

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

ชาวนาวัยรุ่น นาปรัง-สปริงเกอร์-2

00:03:18

"เพราะข้าว ไม่ใช่พืชน้ำ" การเรียนรู้ เรียนลัด ระหว่างวัย ทำให้ ชาวนาวัยรุ่น มีความมั่นใจ ที่จะ กล้าคิด กล้าทำ นำเปลี่ยนแปลง ไปพร้อมๆกับกำลังใจ จากครอบครัว ---------------------------------------------- พบกับ คุณมีชัย ว่องกิจ ชาวนามืออาชีพ จาก อำเภอ ปง จ.พะเยา และ ลูกชาย คุณกิตติศักดิ์ ว่องกิจ อายุ 19 ปี ทำนา ด้วยการประยุกต์ ใช้ ระบบน้ำ ทางท่อ โดยมีการขุดบ่อ เพื่อการพึ่งพาตัวเอง ให้ได้เป็นเบื้องต้น ต่อยอด ผสมผสาน ระบบเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว ด้วยการใช้ระบบสปิงเกอร์ เข้ามา ช่วย ให้ความชุ่มชื้น แปลงนา ในฤดูกาลนาปรัง นานอกเขตชลประทาน ก็ต้อง บริหารแบบ เป็นนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่นาตัวเอง แบบนี้ ครับ อย่าไปรอ ในสิ่งที่มองไม่เห็น/ จินตนาการแล้ว ลงมือทำ ครับ 1.http://www.gotoknow.org/posts/440461 2.http://www.gotoknow.org/posts/451616 Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

แกล้งข้าว -ค่าแรง 300 บ่ยั่น

00:07:47

ระบบผลิตเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว @ ต.ยางขาว อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ ส่งผ่าน จากมืออาชีพ รุ่น สู่รุ่น 1.คุณประยูร แตงทรัพย์ (ก้อง) อายุ 49 ปี 2.คุณชำนาญ ศรีทองสุข (จ๋อ) อายุ 37 ปี 3.คุณบุญโชติ ดีพร้อม (โชติ) อายุ 27 ปี เครือข่ายชาวนาวันหยุด ร่วมคิด ร่วมทำ นำเปลี่ยนเเปลง ได้ที่ Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว@สกลนคร3

00:00:27

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

ชาวนาวันหยุด กอ ใหญ่ มาก จ.พะเยา

00:01:23

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

ทำนา"แกล้งข้าว" ได้ผลผลิตเพิ่ม-3

00:03:20

เทคโน-Low Cost ที่ "ชาวนาวันหยุด+ชาวนามืออาชีพ" ต่อยอด "ร่วมคิด - ทำ- นำการเปลี่ยนเเปลง" ลงสู่พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

แกล้งข้าว@สามชุก-8

00:02:09

ชาวนา มีเกียรติ มีกิน มีฝีมือ ...ไม่ต้องถือขวดยา กระสอบปุ๋ย ป้ายผ้าโชว์... และไม่ใช่ "เครื่องมือค้าประชานิยม ของนักกินเมือง" ครับ หยุดประชานิยม กับชาวนา เพราะคุณไม่ได้ช่วยใช้คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้น มีแต่ทำร้าย และทำลายชาติ ชาวนาวันหยุด ทำงานร่วมกับชาวนาวัยรุ่น ชาวนามืออาชีพ และกลุ่มชาวนามืออาชีพ ผนวกประสบการณ์ ความชำนาญแต่ละด้าน. สร้าง แบรนด์ข้าว ...จากเเปลงนา เปียกสลับเเห้ง-แกล้งข้าว "เรื่อง นี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อชาวนามีแบรนด์ ก็จะมี R&D ในกระบวนการผลิต มีความภาคภูมิใจ มีความเป็นเจ้าของ เป็นไท เข้าใจธรรมชาติต้นข้าว พึ่งตัวเองได้ แบบร่วมสมัย " ชาวนาวัยรุ่น ผู้ก่อการดี จะก่อตัวเพิ่มขึ้น เป็นลำดับ ด้วยการทำนา ที่มีวิวัฒน์ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน"...SuperSup300 การทำนาที่ก้าวหน้า ต้องทำ การวิจัยและพัฒนา ทั้ง 1.มิติ เชิงปริมาณ ผลผลิตต่อไร่+พื้นที่กลุ่ม 300-500-1,000 ไร่ (ขยายพื้นที่สีเขียว ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิตกลุ่มเกษตรกร ลดต้นทุนสุขภาพชาวนาไทย) และ 2.มิติ เชิงคุณภาพ -คุณภาพผลผลิต(เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ข้าวปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์) +คุณภาพชีวิต ชาวนาไทย ที่ปฏิบัติได้จริง และได้รับการยอมรับสู่เเปลงนาเกษตรกร .. ติดตามอ่าน ต่อได้ที่นี่ครับ http://www.gotoknow.org/blogs/books/86876/toc

คืนความอุดมสมบูรณ์ สู่ชาวนา-1

00:01:51

ความรู้ ความเข้าใจ ในศักยภาพต้นข้าว "ราก-ลำ-รวง" "ระบบผลิตเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว" ช่วยกำหนด อนาคตชาติ ชาวนาไทย อยู่รอดได้ ด้วยอำนาจ ในมือชาวนา คุณทำได้. "ระบบผลิตเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว" เทคโน-Low Cost ที่ "ชาวนาวันหยุด+ชาวนามืออาชีพ" ต่อยอด "ร่วมคิด - ทำ- นำการเปลี่ยนเเปลง" ลงสู่พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ขยายผล เพื่อกลุ่มชาวนาเข้มแข็งพึ่งพาตัวเอง ได้ พื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

ท่อ แกล้งข้าว @แม่สาย เชียงราย

00:01:24

ชาวนาวันหยุด ชาวนาวัยรุ่น พบชาวนามืออาชีพ คุณลุง ทองคำ อินพรม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ติดตาม การทำนา เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว ครบวงจร มีการเลี้ยงเป็ดไข่ ในร่องนาดำ +เเหนเเดง รูปธรรมที่จับต้องได้ ไม่ต้องรอขายข้าวก็มีกำไร ทุกๆเช้า กับโมเดล "เป็ด-center" เมื่อใช้ เป็ดเป็น โมเดล ในการพัฒนา การทำนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การพรวนดิน การกินหอย กินแมลง ย้ำหญ้า กินเเหนเเดง ไซกอ ออกไข่ ให้เป็นอาหารและรายได้แล้ว ยังประโยชน์ เป็นปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูกผักสวนครัว และไม้ผล ให้ชาวนาลดต้นทุน ได้อย่างครบวงจร จริงๆ และ โมเดล ควายสร้างปุ๋ยคอก จากหญ้าริมคันนา http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470969 "ชาวนาวันหยุด" ทำนาโดยผนวกกับ "การบูรณาการองค์ความรู้สากล สู่การปฏิบัติจริงในเเปลงนา" หลายๆเรื่อง ที่ควรใส่ใจอย่างยิ่ง ในภาวะวิกฤติโลกร้อน ก็คือ "เทคนิคเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว + เเหนเเดง + เป็ดในเเปลงนา+พรวนหญ้า " สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเสริมสร้าง ความสมดุลของระบบนิเวศในเเปลงนา ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับชาวนา โดยไม่ต้องไปใช้ ปัจจัยการผลิตฟุ่มเฟือย(และเป็นพิษ) หรือใช้ตามๆกันโดยบอกเหตุและผล ให้กับตัวเองไม่ได้ - เพื่อให้ การทำนาเป็นเรื่องง่ายสำหรับ ชาวนาวัยกระเตาะ ชาวนาวัยรุ่น ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นชาวนามืออาชีพ ในวัย 35 ปี ก็ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในรูปแบบที่ร่วมสมัยกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อ share cost +utilize การใช้เครื่่องจักรกลการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบ ลงแขกเพาะกล้า ลงแขกดำนาแบบร่วมสมัย ลงแขกแถกหญ้า ลงแขกเลี้ยงเป็ด ลงแขกเกี่ยวข้าวแบบร่วมสมัย - ออกแบบระบบการทำนา ที่ง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น โดยการผสมผสานเทคนิค ที่ถูกใจวัยรุ่น ไม่ต้องติดยา(ใช้ยาเคมี สารคุม กำจัดวัชพืช ในการทำนา ) ไม่ว่าจะเป็น การหว่านปุ๋ยเเห้ง (สืบเนื่องจากเทคนิค แกล้งข้าว) ลงนาขาไม่เปื้อนโคลน การใช้ rotary weeder เก็บหญ้า และข้าวปนในเเปลงนา เป็นต้น... อยากจะบอกทุกท่านว่า การทำนาวันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องลงมาช่วยกันอย่างจริงจัง รอคนที่มีหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่ ก็ เสียโอกาสกันต่อไป ครับ

ชาวนาวัยรุ่น บรรพตพิสัย แกล้งข้าว

00:03:46

บ้า ไม่บ้า 4 เดือน รู้เรื่องกัน กับชาวนาวัยรุ่น แกล้งข้าว เครือข่ายชาวนาวันหยุด ร่วมคิด ร่วมทำ นำเปลี่ยนเเปลง ได้ที่ Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

ชักร่องระบายน้ำ แกล้งข้าว-3

00:01:12

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

คืนความอุดมสมบูรณ์ สู่ชาวนา-6

00:02:36

ความรู้ ความเข้าใจ ในศักยภาพต้นข้าว "ราก-ลำ-รวง" "ระบบผลิตเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว" ช่วยกำหนด อนาคตชาติ ชาวนาไทย อยู่รอดได้ ด้วยอำนาจ ในมือชาวนา คุณทำได้. "ระบบผลิตเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว" เทคโน-Low Cost ที่ "ชาวนาวันหยุด+ชาวนามืออาชีพ" ต่อยอด "ร่วมคิด - ทำ- นำการเปลี่ยนเเปลง" ลงสู่พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ขยายผล เพื่อกลุ่มชาวนาเข้มแข็งพึ่งพาตัวเอง ได้ พื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว@สกลนคร2

00:01:18

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126

ชักร่องระบายน้ำ แกล้งข้าว-4

00:00:59

Facebook Fan Page "ชาวนาวันหยุด" Like and Learn เพลินๆ ได้ทีนี่ครับ http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126