24. Trích đoạn Cải Lương Hồ Quãng LƯU KIM ĐÍNH CHIÊU PHU - Thi Mai_Lý Kim Thành

Video Details

http://casithimai.e-monsite.com/ Ban Văn Nghệ Linh Sơn cúng dường chương trình Văn Nghệ mừng Đại Lễ Vu Lan tổ chức ngày 22-08-2010 tại Chùa Tùng Lâm - Limoges. http://casithimai.e-monsite.com/

Similar Videos

javascript hit counter