Người Hmong VN tị nạn ở Thái Lan

Video Details

Tình cảnh người H'mong Việt Nam tị nạn tại Thái Lan. http://www.rfa.org/vietnamese

Similar Videos

javascript hit counter