ละครนอก เรื่องมณีพิชัย ตอนยอพระกลิ่นกินแมว 2

Video Details

การแสดงละครนอก ประกอบการเสวนาเรื่อง ย้อนรอยดนตรีมณีพิชัย โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย รุ่นที่ ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นำแสดงโดย ดร.รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ),นายธีรเดช กลิ่นจันทร์ และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

javascript hit counter